Gizlilik İlkesi

 1. Giriş

Bu gizlilik ilkesi bildirimi, aksi belirtilmediği durumlarda Nihal İnşaat Limited Şirketi aracılığıyla sunulan, veri toplayan ve bu şartlarla irtibatlı tüm ürünlerin, hizmetlerin, web sitelerin, bilgisayar uygulamalarının, araçlar ve yazılımlarını da içeren başvuruları için geçerlidir. Nihal İnşaat Limited Şirketi kişisel verilerinize ve gizliliğinize son derece önem veren bir şirkettir. Kişilerin gizliliğine saygı gösteren, verilerinizin gizliliklerini koruyan ve kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde işlemek için var gücüyle çalışan Nihal İnşaat Limited Şirketi bundan böyle Nihal İnşaat olarak anılacaktır. Lütfen, bu gizlilik ilkesini tamamen okuyup, anlayıp kabul etmeden önce Nihal İnşaat'a hiçbir kişisel ya da özel verilerini göndermeyin veya sağlamayın. Bu bildirimi görüntülemeyen ya da bu bildirim üzerinden bağlantı oluşturmayan veya kendi gizlilik bildirimleri olan diğer Nihal İnşaat web sitelerine, hizmetlerine ve ürünlerine bu gizlilik ilkesi uygulanmaz. Ayrıca bu gizlilik ilkesi Nihal İnşaat’in sitesi üzerinden link verilmiş başka siteler için de geçerli değildir. (hyperlinked web siteleri) Gizlilik ilkesinin amacı, web sitemizi kullanırken kullanıcıların ne tür bilgilerinin Nihal İnşaat tarafından alındığını, bu bilgilerin nasıl kullanıldığını ve korunduğunu açıklamaktadır. Bununla beraber, bu bilgilerin kullanıcıları tarafından nasıl denetleneceğini ve istedikleri takdirde Nihal İnşaat'a başvurarak bu bilgilerin nasıl silineceğini de açıklamaktadır. Gizlilik ilkesine konu olan bilgilerin, şu anda mevcut ve geçerli olan veri korumaya dair düzenlemelere uygun şekilde işlenerek kullanılması için her türlü prosedür Nihal İnşaat tarafından yerine getirilecektir. Sadece bir gizlilik ilkesi veri işlemeye dair tüm kaygıların ortadan kaldırılması için yeterli değildir. Lütfen, Nihal İnşaat’in belirli amaçlar için kişisel verilerinizi nasıl işlediğine dair müşterilerini haberdar eden farklı biçimdeki bilgilendirmelerini, ek bilgilerini Nihal İnşaat ürün ya da hizmetlerini kullandığınızda dikkate alın. Web sitemizdeki gizlilik politikamızın güncel bir sürümüne her zaman erişebileceksiniz. Bazen gizlilik politikamızı güncellememiz gerekli olacaktır. Bunu yaptığımız zaman, web sitemize bir bildirim koyacağız. 1. Kişisel Bilgilerin Toplanması ve KVKK Hakkında Bilgilendirme

Nihal İnşaat olarak güvenliğinize önem veriyoruz ve bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup, yürürlüğe girmiştir. Kanun; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir. Bu nedenle, bu belge de, Nihal İnşaat adına, Kanun madde 10'dan doğan aydınlatma yükümlülüğünüzü yerine getirmek üzere açıklanmakta ve "Kişisel Verilerin Korunması ve Kişisel Veri Paylaşım izni"; Kullanıcıların/ziyaretçilerin bilgi ve incelemesine sunulmaktadır. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Nihal İnşaat olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak alacak, kullanacağız ve işleyeceğiz.

 1. Kişisel Bilgilerinizi Nasıl Topluyoruz?

Kişisel veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye ilişkin herhangi bir bilgidir. Doğrudan bir bağlantıyı kişisel olarak sizinle ilişkilendiremezsek (veya en azından gereğinden fazla zaman ve çaba harcamadan bunu yapamazsak), bu bilgiler kişisel veriler değildir.

Nihal İnşaat, kişisel bilgilerinizi aşağıdaki ana amaçlar için toplamaktadır.

Kişisel bilgilerinizi çeşitli yöntemlerle toplayabiliriz. Bunlar arasında ekiplerimizle yaptığınız toplantı veya görüşmelerde şahsen, e-bültenlere kaydolurken, bir form doldururken veya web sitemiz, e-posta veya telefon veya sözlü, yazılı ve elektronik ortamlar aracılığıyla bizimle iletişime geçtiğinizde gibi haller sayılabilir.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisler, Topluluk Şirketleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca, Şirket veya Topluluk Şirketlerimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel bilgilerinizi asla satmaz, kiralamaz ya da takas etmeyiz. Kişisel bilgilerinizi, ilgili şirketlerimizle ve bize veya bizim adımıza hizmet veren diğer üçüncü taraflarla paylaşabiliriz.

 1. Toplanan Kişisel Veriler

Genel olarak topladığımız kişisel bilgiler tam adınız ve iletişim bilgilerinizden oluşur. Bu posta ve e-posta adresi, telefon ve cep telefonu numarası ve iş iletişim bilgilerini içerebilir. İlgili olduğu durumlarda sizden başka bilgiler de isteyebiliriz. Daha karmaşık hizmetlerimizi sunmak için, istihdam durumu, gelir, bağımlılıklar ve varlık ve borç bilgileri dahil olmak üzere bilgi toplamak gerekebilir. Bizimle internet üzerinden etkileşime girerseniz, IP adresiniz ve web etkinliğiniz gibi kişisel bilgileri Pardot ve Google Analytics gibi üçüncü taraf şirketler aracılığıyla toplayabiliriz. Genellikle sizden hassas bilgiler (örneğin; profesyonel üyelikler, ırk veya etnik köken, dini inançlar, siyasi görüşler, sabıka kaydı, fiziksel veya zihinsel sağlık veya cinsel yönelim ile ilgili veriler) toplamayacağız. Bunu sadece bir veya daha fazla fonksiyonumuz için gerekli olması durumunda ve önceden açıkça onay vermeniz durumunda yapabiliriz.

 1. Kişisel Bilgilerinizi Nasıl Kullanıyoruz?

Kişisel bilgilerinizi hizmetlerimizi gerçekleştirmek, isteklerinize cevap vermek ve Nihal İnşaat hakkında size bilgi vermek için kullanırız.

Kişisel bilgilerinizi, talep ettiğiniz ürün ve hizmetleri sağlamada bize yardımcı olan üçüncü taraflara ifşa edebiliriz (örneğin, belirli bir komisyoncu veya muhasebeci). Sözlü veya yazılı izninizle kişisel bilgilerinizi aşağıdaki üçüncü taraflara kullanabilir veya ifşa edebiliriz:

Bilgilerinizi, bu politika ile tutarlı bir şekilde koruyoruz. Kişisel bilgilerinizi asla satmayacağız.

Nihal İnşaat, Türkiye’de faaliyet göstermektedir. Sonuç olarak, kişisel bilgilerinizin diğer Devletlerde, Bölgelerde ve yurtdışında kullanılması muhtemeldir. Kişisel bilgilerinizin denizaşırı varlıklara sağlandığı durumlarda, bilgilerin güvenli kalmasını sağlamak ve bu politika ve mevcut yasalar uyarınca yükümlülüklerimizle tutarlı bir şekilde kullanılmasını sağlamak için makul adımlar atacağımızın sözünü veriyoruz.

Kişisel bilgilerin toplanamaması durumunda, bu, Nihal İnşaat'in sağlayabileceği hizmet düzeyini etkileyebilir.

Kişisel bilgilerinizi telefon, e-posta veya SMS gibi hizmetlerimizi pazarlamak için kullanabiliriz. Herhangi bir aşamada artık bu pazarlamayı almak istemiyorsanız, lütfen info@tremglobal.com adresine tam adınızı, posta kodunuzu, cep telefonu numaranızı ve aboneliğinizi iptal etmek istediğiniz iletişim araçlarını içeren bir e-posta gönderin. İsteğinizi 21 gün içinde işleme koymaya çalışacağız. Kişisel bilgilerinizi, toplanma amaçlarını yerine getirmek için veya yasaların gerektirdiği şekilde saklayacağız.

 1. Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz mevzuattan kaynaklanan zorunluluklar nedeni ile kamu kurum ve kuruluşları, kamu tüzel kişileri, idari ve adli makamlar ve bunun yanı sıra, doğrudan veya dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz, bağlı ve ortaklı yapılarımız, şubelerimiz, acentalarımız, ticari faaliyetlerimizi yürütmek ve tarafınızla kurulmuş olan müşteri ilişkisinden kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı acentalar ve diğer 3. Kişilere KVKK’da yapılan düzenlemeler ve sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Bilgilerinizin Güvenliği

Kişisel bilgilerinizin güvenliğini çok ciddiye alıyoruz. Kişisel bilgilerinizi kötüye kullanım, girişim, kayıp, yetkisiz erişim, değiştirme veya ifşaya karşı korumak için makul ticari önlemler alacağız. Bilgileriniz elektronik ortamda veya basılı olarak saklanabilir.

Kişisel bilgilerinizin korunmasını sağlamak için bir dizi işlem uyguluyoruz. Süreçlerimiz aşağıdakileri içerir.

Web sitemiz aracılığıyla bize sağladığınız kişisel bilgilerin korunmasına özen gösteriyoruz. Örneğin, hassas bilgilerinize ihtiyacımız olursa, web sitelerimizde veri şifrelemesi içeren elektronik güvenlik sistemleri bulunur. Nihal İnşaat ile olan ilişkinize ve toplanan bilgilerin türüne bağlı olarak, kişisel bilgilerinize erişimi kontrol etmek için kullanıcı tanımlayıcıları, şifreler veya diğer erişim kodları kullanılabilir.

 1. Çerezlerin Kullanımı

Web sitemizi ziyaret eden olarak bize herhangi bir kişisel bilgi vermeniz gerekmez. Kimliğinizi ifşa etmek istemiyorsanız, isimsiz kalmayı ya da takma ad vermeyi seçebilirsiniz. Ancak, gerçek bilgilerinizi paylaşmazsanız size uygun hizmetleri sağlayamayabileceğimizi lütfen unutmayın.

Web sitemizde çerezleri kullanıyoruz. Bunlar, bize internet sağlayıcısı, tarih ve saat, arama cümleleri veya referans web siteleri gibi bilgiler sağlayan web sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Bu bilgi başlangıçta kişisel olarak tanımlanamaz. Ancak, bize kişisel bilgilerinizi bir kez vermeniz muhtemeldir. Çerezler, web sitemizdeki çeşitli sayfalara gelen trafiği izlememize yardımcı olur. Bu, özelleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi oluşturmamızı sağlar. Çoğu tarayıcı çerezleri kabul edecek şekilde programlanmıştır. Çerezleri silmek veya engellemek istiyorsanız, tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek bunu yapabilirsiniz.

 1. Çerezler Politikası

Çerezler politikamız, çerezlerin ne olduğunu, Nihal İnşaat ve ortak şirketlerinin web sitelerinde çerezleri ve benzer teknolojileri nasıl kullandığını ve çerezlerin nasıl kullanıldığını yönetmek için ne yapabileceğinizi açıklar. Web sitelerimizi ve diğer hizmetlerimizi kullanırken topladığımız kişisel bilgileri korumayı taahhüt ediyoruz. Sitelerimizdeki çerezlerin tam denetimini yapmak için bir üçüncü taraf atadık. Denetim tamamlandığında, bu politikayı, bunlardan nasıl vazgeçebileceğiniz de dahil olmak üzere, bu çerezler hakkında daha fazla bilgi ile güncelleyeceğiz.

Çerez, bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza (bu politikada "cihaz" olarak adlandırılır) web sunucusu tarafından gönderilen ve böylece web sitesinde gezinme etkinliğinizle ilgili bazı bilgileri hatırlayabilen küçük bir metin dosyasıdır. Çerez, sitelerimizi kullanımınıza, cihazınızın IP adresi ve tarayıcı tipi gibi cihazınız hakkındaki bilgilerinize, demografik verilerinize ve üçüncü taraf siteden bir link aracılığıyla sitemize ulaştıysanız bağlantının URL’sine ilişkin bilgileri toplar. Kayıtlı bir kullanıcı veya abone iseniz, kayıtlı kullanıcı veya abone doğrulama amacıyla veri işlemcilere aktarılabilecek adınızı ve e-posta adresinizi de toplayabilir.

Çerezler, çevrimiçi tercihleriniz hakkındaki bilgileri kaydeder ve web sitelerimizi ilgi alanlarınıza göre düzenlememize yardımcı olur. Çerezler tarafından sağlanan bilgiler, sitelerimizi kullanımınızı analiz etmemize ve size daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmamıza yardımcı olabilir.

Çerezler, ne kadar süreyle depolandıklarına bağlı olarak 'oturum' veya 'kalıcı' çerezlerdir:

Çerezlere ek olarak, web sitelerimiz de web işaretçileri kullanır. Bir web işaretçisi, bir web sitesi tarafından veya daha az sıklıkla, bir ürünün reklamını yapmak veya satın almakla etkileşim gibi bir kullanıcının etkinliğini ölçmek için üçüncü taraf bir reklam sunucusu tarafından kullanılan bir kod satırıdır. Bir web işaretçisi genellikle görünmezdir, çünkü renksiz sadece 1 x 1 pikseldir. Bir web işaretçisi, 1'e 1 GIF, görünmez GIF ve izleyici GIF olarak bir web hatası olarak da bilinir.

 1. Çerezleri Nasıl Kullanıyoruz?

Çerezleri aşağıdaki amaçlar için kullanıyoruz:

 1. Temel ve İşlevsel Çerezler

 1. Analitik Performans Çerezleri

Bu çerezleri, kullanıcıların web sitelerimizi daha iyi geliştirme davranışlarını ölçmek için kullanıyoruz. Google Analytics ve diğer web analitik servislerini kullanarak, hangi sayfaların görüntülendiğini, ne kadar süre ve hangi bağlantıların izlendiğini analiz edebilir ve bu bilgiyi ilgilenen daha fazla içerik sağlamak için kullanabiliriz. Bu analizi ayrıca performansımızı raporlamak ve reklam satmak için de kullanırız.

 1. Davranışsal Reklam Çerezleri

Bu çerezleri şunları yapmak için kullanıyoruz:

Ayrıca, pazarlama kampanyalarımızın başarısını izlemek için e-postalarımıza web işaretçileri (net GIF'ler veya web hataları olarak da bilinir) ekleriz. Bu, eğer bizden bir e-posta açarsanız, Web Sitemizin hangi sayfalarını ziyaret ettiğinizi görebiliriz. Web işaretçilerimiz cihazınızda ek bilgi depolamaz, ancak cihazınızdaki çerezlerimizle iletişim kurarak, e-postamızı ne zaman açtığınızı bize söyleyebilir.

Tanımlama bilgisi tarafından sitelerimizi kullanmanızla ilgili bilgiler (IP adresiniz dahil) Türkiye Cumhuriyeti’nde ve diğer ülkelerdeki sunucularımıza iletilir ve saklanır. Ayrıca, bu bilgileri yasalarca yapılması gereken üçüncü şahıslara veya bu üçüncü şahısların kendi adına bilgileri işlediği yerlerde aktarabilirler. Bu web sitesini kullanarak, bu servis sağlayıcılar tarafından hakkınızdaki verilerin, yukarıda belirtilen amaçlarla ve işlenmesine izin vermiş olursunuz.

Üçüncü taraf reklam verenleri ve sponsorları tarafından bilgisayarınıza yerleştirilen çerezlere erişemiyoruz.

 1. Diğer Üçüncü Parti Çerezleri

Web sitelerimizin bazı sayfalarında, bizimle ilgili olmayan çerezlerin ayarlandığını fark edebilirsiniz. Örneğin YouTube veya Facebook'tan gömülü içeriğe sahip bir sayfayı ziyaret ettiğinizde, bu üçüncü taraf servis sağlayıcılar cihazınıza kendi çerezlerini ayarlayabilirler. Bu üçüncü taraf çerezlerinin kullanımını kontrol etmiyoruz ve çerezlerin çalışma şekli nedeniyle bunlara erişemiyoruz, çünkü çerezlere yalnızca başlangıçta belirleyen taraflarca erişilebiliyor. Lütfen bu çerezler hakkında daha fazla bilgi için üçüncü taraf web sitelerini kontrol edin.

Web sitelerimizden bazıları video ve oyun içeriği kullanıcılara sunmak için Adobe Flash Player kullanıyor. Adobe, tarayıcı ayarlarınız üzerinden yönetilemeyen ancak tercihleri ​​saklamak veya kullanıcıları izlemek gibi Flash Player tarafından kullanılan kendi çerezlerini kullanır. Flash Çerezler, web tarayıcı çerezlerine göre farklı şekilde çalışır; Belirli işler için ayrı çerezler kullanmak yerine, bir web sitesinin tüm verileri tek bir çerezde saklamakla sınırlandırılması gerekir. Bu çerezde ne kadar veri saklanabileceğini kontrol edebilirsiniz, ancak ne tür bilgilerin saklanmasına izin verileceğini seçemezsiniz. Hangi web sitelerinin bilgilerini Adobe çerezleri aracılığıyla cihazınızda Flash çerezlerinde saklayabileceğini yönetebilirsiniz.

 1. Bloglar, Forumlar ve Diğer Sosyal Medya

Nihal İnşaat, bu şekilde katkıda bulunduğunuz herhangi bir kişisel bilginin diğer kullanıcıları tarafından kötüye kullanılması konusunda sorumlu değildir.

Web sitemiz üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu web sitelerine erişirseniz, şartları ve koşulları kendimizden farklı olabilecek olan gizlilik politikasına tabi olursunuz. Gizlilik standartlarını, politikalarını ve prosedürlerini belirlemek için bu web siteleri veya şirketler ile doğrudan bağlantı kurmanız veya bunları incelemelisiniz.

 1. Kişisel Bilgilerinize Erişim

Kişisel bilgilerinize erişim istemek için lütfen Nihal İnşaat’a e-posta gönderin. Bazı durumlarda isteğinizi telefonla veya şahsen yapabiliriz. Aksi takdirde talebinizi 21 gün içinde işleme koymaya çalışacağız. Bazı durumlarda size erişim vermeyi reddedebiliriz. Bunun böyle olup olmadığını açıklayacağız (örneğin, başkalarının mahremiyetini makul olmayan bir şekilde etkileyebilir).

Topladığımız ve sakladığımız kişisel bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz olmasını sağlamak için makul adımları atıyoruz. Doğru, güncel, eksiksiz, ilgili ve yanıltıcı olmadığından emin olmak için lütfen Nihal İnşaat’a e-posta gönderin. Türkiye’de geçerli olan yasaları ihlal ettiğimize inanıyorsanız, şikâyette bulunmak istiyorsanız, bunu Nihal İnşaat’a e-postayla yapabilirsiniz. Şikayetinize 30 gün içinde yanıt vermeye gayret göstereceğiz.

 1. Bizimle Nasıl İletişime Geçebilirsiniz

Gizlilik hakkınıza saygı duymaya ve kişisel bilgilerinizi korumayı taahhüt ediyoruz. Nihal İnşaat ile iletişime geçerek kişisel bilgilerinizi yönetme yöntemimiz hakkında daha fazla bilgi isteyebilirsiniz.

Nihal İnşaat Limited Şirketi

Yakuplu Merkez Mah. 67 sk. No:8, Beylikdüzü, İstanbul

Telefon: 0212 879 16 16

E-mail: info@nihalinsaat.com.tr